ทัวร์เวียดนาม┃เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VN004

 สัมผัสอ้อมกอดของขุนเขาและบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ ดาลัด

 ชมทะเลทรายแดง ซุยเตียน(Fairy Stream) อันกว้างใหญ่ ตระการตา

 โฮจิมินห์ ชม สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ณ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  แห่งโฮจิมินห์ซิตี้ ปัจจุบัน โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดีใจกลางเมืองโฮจิมิห์ซิตี้แห่งนี้จัดการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์

 เข้าชม พระราชวังบ๋าวได่ (Dinh Bao Dai) พระราชวังที่ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส

นั่งเคเบิลคาร์ ชมวิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด

 เที่ยวสบาย เดินทางสะดวก มีบินภายใน ไม่เหนื่อย

ไม่บังคับทิปไกด์