ทัวร์พม่า┃มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล MM002

พุกาม เมืองเก่าแก่ เจดีย์จำนวนกว่า 5,000 องค์ เมืองแห่งทะเลเจดีย์

 เข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี พิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า พระมหามัยมุนีได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพม่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มาประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้

 MANDALAY HILL ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของมัณฑเลย์ หรือ เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีแห่งสุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่ายุคโบราณ

 สัมผัสวิถีชีวิตบน ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา ( Intha)

 ชมพระอาทิตย์อัสดง ตามเล้นทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี