ทัวร์ไทย┃เที่ยวชิลๆ กับ ต้น สุชาติ 12th @ นครปฐม

ลงเรือล่องคลองมหาสวัสดิ์ ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ คลองที่ไหลกั้นระหว่างอำเภอบางกรวย

เจษฏา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถเก่า ที่คุณเจษฎาสะสมไว้ทั้งรถยนต์เก่า  รถสามล้อ มอเตอร์ไซค์ รถใหญ่ เครื่องบิน จนปัจจุบันมีรถกว่า 500 คัน

สวนส้มโอไทยทวี ชมวิธีการปลูกส้มโอ ถ่ายรูปในสวนส้มโอ พร้อมเลือกซื้อส้มโอในหลายสายพันธุ์

วัดอ้อน้อย อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน อาทิ ต้นไม้ ผัก ผลไม้ ขนม ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง อุๆ