ทัวร์ไทย┃กรุ๊ปส่วนตัวสังขละบุรี 2 วัน 1 คืน VIP 6 ท่าน

ล่องแม่น้ำซองกาเลีย ขึ้นเรือหางยาวล่องแม่น้ำซองกาเลีย ชมวิชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ ของชาวมอญและไทย

ด่านเจดีย์สามองค์ สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกหินสามกอง

วัดวังวิเวการาม วัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านที่อพยพมา ทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น

อิสระเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามอัทธยาศัย