ทัวร์ไทย┃ราชบุรี-สวนผึ้ง-ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตัวอาคารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้านในจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรี

The Scenery Vintage Farm สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะ รวมถึงเดินเที่ยว ถ่ายรูปในหมู่บ้านสไตล์ Vintage

สวนผึ้งไฮแลนด์ จุดเด่นคือ การให้อาหารยีราฟ ที่บ้านยีราฟ เป็นยีราฟสายพันธุ์แอฟริกา

ตลาดน้ำอัมพวา เดินเล่นถ่ายรูป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย หรือลิ้มชิมรสอาหารจากพ่อค้าแม่ขายที่ขายของตามร้านค้าและเรือเร่