ทัวร์ไทย┃ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7วัน 8 พระธาตุ ล้ำเลิศตลอดปี ลอยกระทงบูชาพญานาครับโชค 3 วัน 2 คืน

วัดพระธาตุนคร เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

วัดพระธาตุพนมเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี

วัดพระธาตุเรณูนครพระคู่บ้านของชาวเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์

วัดพระธาตุมหาชัย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ พระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศ