ทัวร์ไทย┃ไหว้พระ 9 วัดภาคกลาง แวะซื้อของฝากตลาดสามชุก 3 วัน 2 คืน

วัดโบสถ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือหลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

วัดพระนอนจักรสีห์ วัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย

วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหารทำให้ดูวิจิตรงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟ