ทัวร์ไทย┃เที่ยวภาคกลาง ไหว้พระ เดินชิล แวะซื้อของฝากตลาดสามชุก 3 วัน 2 คืน

วัดโบสถ์ วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ หลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

 วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ