ทัวร์ไทย┃ตรัง เมืองต้องห้าม . . . พลาด (3DAYS2NIGHTS) ทริปนี้มี ตรัง!!! ล่องใต้ THE SERIES วิบวับ วิบวับ

พบกับประตูสู่ทะเลตรัง

เยี่ยมชมสถานีรถไฟสุดท้ายสายอันดามัน

ชมภูเขาโดดเดี่ยวกลางที่ราบลุ่ม