ทัวร์เวียดนาม | ญาจาง 3 วัน 2 คืน VN3DYJ14

ชม ปราสาทโพธิ์นคร มรดกโลกที่สวยที่สุดในอาณาจักรจามปา

เพลิดเพลิน สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ศูนย์กลางความสนุกแห่งเมืองญาจาง สวนน้ำ สวนดอกไม้ อุโมงค์ใต้น้ำ เครื่องเล่นตระการตา

ชม โบสถ์ญาจาง โบสถ์คริสต์สไตล์โกธิคกลางเมือง