ทัวร์ญี่ปุ่น┃WORLD HERITAGE & JAPAN APLS (Pinkmoss) 6D JP6D170420ALPS

สัมผัสการเดินทางชมธรรมชาติกำแพงหิมะ เจแปนแอลป์
กับหลากหลายยานพาหนะที่ทันสมัย

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 ชมทุ่งพิงค์มอส  เสน่ห์ความงามแห่งฤดูใบไม้ผลิ

 สัมผัสความปราณีตเหมือนจริงพร้อม ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารด้วยตัวท่านเอง

คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส
พบกับความประทับใจของสวนสไตล์ยุโรปฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

คามาคุระ  นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง