ทัวร์ญี่ปุ่น┃JAPAN DRAGON ROUTE & USJ 7D5N JP7D120420

 สัมผัสเสน่ห์ของเมืองฟุคุย สำรวจดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์

 เสน่ห์ความงามเมืองคานาซาว่า สวนเคนโรคุเอน 1 ใน 3 สุดยอดสวนของประเทศญี่ปุ่น

ฮิกาชิ จายะ ทาวน์ เสน่ห์ความงามเมืองคานาซาว่า

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 พร้อม ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารด้วยตัวท่านเอง

 ชมความงามของซากุระและต้นไผ่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า

 สนุกสนาน Universal Studio Japan แบบเต็มวัน **หากไม่เข้า รับคืนค่าสวนสนุก (ตามราคาบัตร)