ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – พุกาม – มัณฑะเลย์ 5 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระธาตุมุเตา

พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง

พระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระมหามุนี

 ทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ เอกลักษณ์แห่งเมืองพุกาม

 พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดท้ายของพม่า

 ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา