ทัวร์จีน I เซี่ยงไฮ้ หางโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

  เซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่เจริญที่สุดในประเทศจีน

 SHANGHAI DISNEYLAND ใหญ่อันดับที่สองของดิสนีย์แลนด์

 ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซีหู ณ เมืองหางโจว

 หาดไว่ทาน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่โด่งดัง

 ถนนนานกิง แหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้