Smart ทัวร์จีน I ปักกิ่ง หางโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

 พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

ล่องเรือชมความงาม 2 แห่ง ทะเลสาบซีหู และหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง

 โชว์กายกรรมปักกิ่ง โชว์ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาด

 Shanghai Tower, หาดไว่ทาน, ช้อปปิ้ง! ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว+ถนนนานกิง