ทัวร์ยุโรป | รัสเซีย ไฮไลท์ 7วัน 5คืน EURSS7D

เมืองหลวงกรุงมอสโคว์

จัตุรัสแดง

พระราชวังเครมลิน

 รถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุด

 เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท