SMART ทัวร์จีนNewyear┃เจิ้งโจว วัดเส้าหลิน ซีอาน ทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ 6 วัน 4 คืน CNZSX6D281219SM

กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมกองทัพทหารดินเผาอันโด่งดัง

 วัดพระถ้ำหลงเหมิน 1ใน4 ที่สวยงามที่สุด พระพุทธรูปแกะสลักบนหินแกรนนิตยาวกว่า 1.5 กม.

วัดเส้าหลิน วัดชื่อดังแห่งศิลปะการป้องกันตัว + โชว์กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย  

กำแพงเมืองโบราณซีอาน รอบล้อมทั้งสี่ทิศของเมือง สภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แทบจะไม่มีให้เห็นในเมืองจีน

 เจดีย์ห่านป่าเล็ก+พิพิธภัณฑ์ซีอาน ศึกษาประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีของเมืองนี้

โชว์ราชวงศ์ถัง แสง-สี-เสียงตระการตา ย้อนอดีตอันรุ่งเรือง, 

จัตุรัสหอระฆัง-หอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของซีอาน