ทัวร์ญี่ปุ่น┃HOKKAIDO WINTER FESTIVAL 6D4N JP6D20220

#Sapporo Snow Festival

#Asahikawa Snow Festival

ท้าทายความหนาว สัมผัสความนุ่มของ Snow Powder ที่ ลานสกี ฟุราโน่ พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

ชมความน่ารักของพาเหรดนกแพนกวิน และสัตว์ทั้งหลายในช่วงฤดูหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

 ชมความสวยงามของบ่อน้้าสีฟ้า ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

 ดื่มด่้าความโรแมนติกที่โอตาร

 ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุย เอ้าเล็ท – ทานุกิโคจิ ซูซุกิโนะ