ทัวร์ญี่ปุ่น┃GRAND WORLD HERITAGE JP6D140120A

เที่ยวทาคายาม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่โอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม

วัดเบียวโดอิน  วัดมรดกโลก ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยน

ชมความน่ารักของ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนม

ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ
สนุกสนานเต็มอิ่ม ณ ลานสกี

ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ