ทัวร์เกาหลี┃Wow Korea 6D 3N KRWK6DNOV

 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนอารีรัง

 พระราชวังเคียงบ็อค ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง

 เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาวครอบครัว

 เกาหลีโบราณ + สวมชุดฮันบก

และเพื่อนๆ ตามรอยละคร เพลงรักในสายลมหนาว

 N Seoul Tower ชมวิวมุมสูง หอคอยตำนานแห่งการคล้อง

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง แห่งแรกของเอเชียกุญแจคู่รัก