ทัวร์เกาหลี┃Trend To Busan+Ski Winter 6 D 3 KRTTNSWDOC

 ปูซาน เมืองท่าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้  

 สนุกกับกิจกรรมบน ลานสกี

 หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายบนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”

 วัดแฮดงยงกุงซา วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของภาคใต้ อายุกว่า 700 ปี  

 วัดเบียวเมียวซา อีกหนึ่งวัดดังของเมืองปูซาน

 ชายหาดแฮอุนแด อันดับ 1 ของเกาหลี + เอเปคเฮาส์ + The Bay 101 ย่านถ่ายรูปสุดฮิตริมหาดเมืองปูซาน