ทัวร์จีน┃Beijing Tianjin 5D 4N CNBJTJ7DOC

 กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  

 หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์

 พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก + จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อันสวยงามตระการตา ตามเส้นทางของซูสีไทเฮา

 เทียนสิน หัวเมืองใหญ่ของประเทศจีน ฉายา “เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ” : บ้านกระเบื้องเทียนสิน บ้านรูปทรงแปลกตา ตกแต่งทั้งหมดด้วยกระเบื้อง, ถนนวัฒนธรรม และถนนอาหารพื้นเมือง

 โชว์กายกรรมกังฟู อันอ่อนช้อยผนวกกับความแข็งแกร่ง  

 ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนคนเดินไฮไลท์สำคัญของปักกิ่ง