ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan So Fun Onsen 5D 4N TWSFONOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะ บนภูเขาสูงที่รายล้อมไป

 ป้อมปราการซานโดมินโก, ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย ด้วยเฆมหมอก    

 สามสถานที่สำคัญของตั๋นสุ่ย ครบสามรส

 ตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010-

 หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมแหล่งปล่อยโคมชื่อดังเมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป พาโนราม่า 360 องศา

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง จากสองเมืองใหญ่! 

 วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป  

 ซีเหมินติง และเฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต