ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan Journey Onsen 5D 4N TWJNOSNOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หินรูปร่างแปลกตาริมขอบทะเลยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ 

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศแสนโรแมนติค

 วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื้อและเทพเจ้ากวนอูจากวัดที่ศักดิ์สิทธ์          ดั่งสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันมากที่สุดของไต้หวัน

 ไทเป 101 ชมวิวพาโนรามากรุงไทเป 360 องศา