ทัวร์ไต้หวัน┃SMART Taiwan The 9 Temples + Onsen 5D4N TWSM9TOMAYJUN19

S.B.A ATTRACTION

 รวม 9 วัดดัง เกาะไต้หวัน!

 วัดหลงซันซื่อ,วัดเหวินอู่,วัดเจิ้นหลันกง,วัดจื่อหนานกง,วัดต้าหลงตง เป่าอัน,ศาลเจ้าหนานคุนเซิน,วัดฝอกวงซาน,วัดเทียนหยวน และวัดพระถังซัมจั๋ง

งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ความยิ่งใหญ่ของงานพืชสวนโลก 4ปีมีแค่ครั้งเดียว!

 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

 ช้อปปิ้งสามตลาดดัง! ซีเหมินติง, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

S.B.A HOTEL

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
Full19 ต.ค. 6223 ต.ค. 6233,900฿Download PDF