ทัวร์ยุโรป | โครเอเชีย in Autumn 8 วัน 5 คืน

ซาเกรบ  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

โอพาเทีย  เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค”

พูล่า ชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด

♣ โรวินจ์ เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย

♣ St. Euphemia  โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น