ทัวร์ยุโรป l โครเอเชีย in Autumn 8 วัน 5 คืน

ซาเกรบ  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

โอพาเทีย  เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค”

พูล่า ชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด

♣ โรวินจ์ เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย

♣ St. Euphemia  โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 ก.ย. 6227 ก.ย. 6285,900฿Download PDF
11 ต.ค. 6218 ต.ค. 6285,900฿Download PDF
20 ต.ค. 6227 ต.ค. 6285,900฿Download PDF