ทัวร์ญี่ปุ่น┃ SAKURA IN AUTUMN JP6D081119

 Obara Shikizakura ชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปี

 โครังเค สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุ

 วนอุทยานแห่งชาติเมจิ โนะ โมริ มิโน ชมความงามน้ำตกพร้อมใบไม้แดง

 Nabana No Sato ชม Illuminationหลากสีกว่าแสนดวง

 Nabana No Sato ชม Illuminationหลากสีกว่าแสนดวง