ทัวร์จีน Newyear┃เซี่ยงไฮ้-ซูโจว หังโจว-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน CN0605TG

 เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

 ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 หังโจว สวรรค์บนดินในโลกมนุษย์ 

ซูโจว ในอดีตรู้จักกันในนาม “เจียงหนาน”

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งมณฑลเจ้อเจียง  

 สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

 กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก      

 พระราชวังต้องห้าม สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก