ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง 2 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา

 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน

ตลาดสก็อต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า