ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

สักการะ พระเกศาธาตุ บนยอดเขาสูงที่ พระธาตุอินทร์แขวน

พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุที่สูงที่สุดของพม่า1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ

 พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 ก.ย. 6222 ก.ย. 6215,800฿Download PDF
4 ต.ค. 626 ต.ค. 6215,800฿Download PDF
12 ต.ค. 6214 ต.ค. 6215,800฿Download PDF
18 ต.ค. 6220 ต.ค. 6215,800฿Download PDF