ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

สักการะ พระเกศาธาตุ บนยอดเขาสูงที่ พระธาตุอินทร์แขวน

พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุที่สูงที่สุดของพม่า1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ

 พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
1 พ.ย. 623 พ.ย. 6215,800฿Download PDF
8 พ.ย. 6210 พ.ย. 6215,800฿Download PDF
6 ธ.ค. 628 ธ.ค. 6215,800฿Download PDF
13 ธ.ค. 6215 ธ.ค. 6215,800฿Download PDF
20 ธ.ค. 6222 ธ.ค. 6215,800฿Download PDF