ทัวร์ไต้หวัน┃ไต้หวัน เจอร์นีย์ ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน By สายการบินไทย

S.B.A ATTRACTION

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู จากวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

ไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป 360 องศา

ช้อปปิ้งสามตลาดดัง! เฝิ่งเจี่ย, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
22 มิ.ย. 6226 มิ.ย. 6234,800฿Download PDF
13 ก.ค. 6217 ก.ค. 6234,900฿Download PDF
25 ก.ค. 6229 ก.ค. 6234,900฿Download PDF
8 ส.ค. 6212 ส.ค. 6234,900฿Download PDF
21 ส.ค. 6225 ส.ค. 6233,900฿Download PDF
4 ก.ย. 628 ก.ย. 6233,900฿Download PDF
18 ก.ย. 6222 ก.ย. 6233,900฿Download PDF