ทัวร์เวียดนาม ┃โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ – ดาลัท 4 วัน By สายการบินไทย

ชมทัศนียภาพอันตระการตา ทะเลทรายแดง

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ดาลัท จากมุมสูง

นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมความงาม น้ำตกดาตันลา

พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ ของกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม

อุโมงค์หลบภัย “กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดในระหว่างสงครามเวียดกง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 มิ.ย. 6223 มิ.ย. 6221,900฿Download PDF
4 ก.ค. 627 ก.ค. 6221,900฿Download PDF
11 ก.ค. 6214 ก.ค. 6221,900฿Download PDF
18 ก.ค. 6221 ก.ค. 6221,900฿Download PDF