ทัวร์เวียดนาม ┃ดานัง – เว้ – ฮอยอัน – บานาฮิลล์ 4 วัน By สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 นั่งกระเช้าสู่ “บานาฮิลล์” เมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง

 สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอึ่ง

ล่องเรอแม่น้ำหอม ชมความงานของวิถีชนบทดั้งเดิม ต้นไม้นานาชนิด

 ชม เจดีย์เทียนมู่ เป็นวิหารแปดเหลี่ยม สูงเจ็ดชั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในภพต่างๆ