ทัวร์รัสเซีย┃รัสเซีย ไฮไลท์ 7วัน 5คืน เยือนดินแดนหลังม่านเหล็ก มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก RH7D5N

♣ เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอร์ส)ชม วิหารเก่าแก่ศูนย์ รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

♣ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO

♣ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่  ♣ จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม

♣ รถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ใช้ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

♣ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค สวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก

♣ โบสถ์หยดเลือด รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์

♣ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
7 ส.ค. 6213 ส.ค. 6285,000฿Download PDF