SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃โตเกียว สโนว์ เดย์ 6 วัน 3 คืน SMJP002C

 Fuji Q Highland เครื่องเล่นติดอันดับโลก พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด

 Tokyo Aqua Line ทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมกับสะพานยาวที่สุด

 เม้าท์ ฟูจี ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ

 Fujiten Skiland สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือกระดานเลื่อนหิมะ

อิสระช้อปปิ้งที่กรุงโตเกียว 1 วันเต็ม!!

หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยว Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea 

 ชินจูกุ ช้อปปิ้งย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว

พักโตเกียว 2 คืน!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 มี.ค. 6225 มี.ค. 6242,900฿Download PDF