ทัวร์ญี่ปุ่น┃โทโฮคุ ซากุระ ซีซั่น 7 วัน 5 คืน JP011C

 ชวนเที่ยว ภูมิภาคโทโฮคุตอนใต้

อลังการซากุระบาน ที่ปราสาททสึรุกะ-ฮิโตเมะ เซนบง

 ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง Akabeko เครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เที่ยวเมืองนิกโก้ – คินูกาว่า

ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ

ขึ้นอาเคจิไดระโรปเวย์ชมวิวิ

นิกโก้ เอโดะวันเดอร์แลนด์

 ยามาเดระ“วัดแห่งบันไดพันขั้น”วัดที่มีอายุมากกว่าพันปี

 พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง ของเซนได เดินเพียง 1 นาที