ทัวร์เวียดนาม┃ฮานอย ซาปา VN003A

 สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  หรือ “โห่ จิ๊ มิงห์” บิดาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์กลางกรุงฮานอย สร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานโฮจิมินห์. หลุมศพขนาดใหญ่นี้เป็นที่เก็บร่างของโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม

ซาปา สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม”  ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม

ภูเขาฮัมลอง หรือ ภูเขามังกร ชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา เที่ยวชมซื้อสินค้าผื้นเมืองเป็นของที่ระลึก ณ ตลาดแห่งความรัก

“ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน  (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”

 ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนน 36 สาย  

 ไม่บังคับทิปไกด์และคนขับรถ

 กรุ๊ปจัดเอง ไม่ส่งจอยทัวร์กับบริษัทอื่น

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
3 ม.ค. 626 ม.ค. 6225,900฿Download PDF
10 ม.ค. 6213 ม.ค. 6225,900฿Download PDF
17 ม.ค. 6220 ม.ค. 6225,900฿Download PDF
7 ก.พ. 6210 ก.พ. 6225,900฿Download PDF
14 ก.พ. 6217 ก.พ. 6225,900฿Download PDF
21 ก.พ. 6224 ก.พ. 6225,900฿Download PDF
7 มี.ค. 6210 มี.ค. 6225,900฿Download PDF
14 มี.ค. 6217 มี.ค. 6225,900฿Download PDF
21 มี.ค. 6224 มี.ค. 6225,900฿Download PDF
12 เม.ย. 6215 เม.ย. 6224,900฿Download PDF
13 เม.ย. 6216 เม.ย. 6224,900฿Download PDF