ทัวร์ญี่ปุ่น┃ชิราคาวาโกะ วินเทอร์ ไลท์อัพ 6วันคืน JP004E

 เทศกาลประดับไฟ
Shirakawago Winter Light-Up  ณ หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ  1 ปี จะจัดขึ้นเพียง 6 วัน

 สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมบนลานหิมะ SNOW RAFTING,SNOW TUBE SLIDER,SLED

 อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง
 นาบานะ โนะ ซาโตะ

 สัมผัสความประณีตเหมือนจริง
ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร ด้วยตัวท่านเอง

 ชมพิพิธภัณฑ์รถแห่ มัตสึริโนะโมริ
เทศกาลที่มีชื่อเสียงของทาคายาม่า

 ซันมาชิ ซูจิ เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์บ้านเมืองในสมัยเอโดะ
พิเศษ พัก ชิรากาวา TOUSEKE NO YU FUJIYA HOTEL