ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน (UB)

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

 ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ

สักการะ พระนอนตาหวาน

 ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 พัก GREEN HILL HOTEL

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 ต.ค. 617 ต.ค. 619,800฿Download PDF
13 ต.ค. 6114 ต.ค. 619,800฿Download PDF
20 ต.ค. 6121 ต.ค. 619,800฿Download PDF
27 ต.ค. 6128 ต.ค. 619,800฿Download PDF
3 พ.ย. 614 พ.ย. 619,800฿Download PDF
10 พ.ย. 6111 พ.ย. 619,800฿Download PDF
17 พ.ย. 6118 พ.ย. 619,800฿Download PDF
24 พ.ย. 6125 พ.ย. 619,800฿Download PDF
1 ธ.ค. 612 ธ.ค. 619,800฿Download PDF
8 ธ.ค. 619 ธ.ค. 619,800฿Download PDF
15 ธ.ค. 6116 ธ.ค. 619,800฿Download PDF
22 ธ.ค. 6123 ธ.ค. 619,800฿Download PDF
29 ธ.ค. 6130 ธ.ค. 619,800฿Download PDF