ทัวร์เกาหลี┃Wow Korea Spring 6D 3N KR6026DWKS

 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนอารีรัง

 เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาวครอบครัวและเพื่อนๆ ตามรอยละคร เพลงรักในสายลมหนาว 

 พระราชวังเคียงบ็อค ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเกาหลีโบราณ + สวมชุดฮันบก

 N Seoul Tower ชมวิวมุมสูง หอคอยตำนานแห่งคล้องกุญแจคู่รัก

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง แห่งแรกของเอเชีย

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! ย่านเมียงดง, ตลาดทงแดมุน และย่านฮงแด

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Maremons Sokcho (4*) หรือเทียบเท่า​

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดินทางสู่สนามบินอินชอน 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656(หรือ TG 658 : 23.10-06.35(+1) น.)
 
วันที่ 2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (โดยกระเช้า) – วัดซินอึนซา
06.55 น. อันยองฮาเซโย! ถึงสนามนานาชาติบินอินชอน บนเกาะยองจองโด…ผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
  นำท่านเดินทาง โดยเรือข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และอยู่ห่างจากกรุงโซล ประมาน 63 กิโลเมตร… เกาะนามิเคยใช้เป็นฉากที่พระเอก และนางเอกของซีรีส์เรื่อง “Winter Love Song” มาขี่จักรยานด้วยกัน เดินเล่นพูดคุยกันท่ามกลางแมกไม้แห่งสวนสน และจูบครั้งแรกใต้เงาไม้ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลา นั่งเรือกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน บริการความอิ่มอร่อยท่านด้วย ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลีแห่งชุนชอน)
  นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมกระเช้า) สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนอารีรัง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ หมีเสี้ยวพระจันทร์ นำท่านชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติเม้าท์โซรัคซอรัคซาน หรือ ภูเขาหิมะ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู นมัสการ พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง สร้างขึ้นเป็นสถานที่สวดอ้อนวอนให้ คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อเพิ่มบารมีเสริมสิริมงคลให้ท่าน และครอบครัว  นำท่านสู่ วัดซินอึนซา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาโซรัคซาน ให้ท่านได้ชมความงาม และสถาปัตยกรรมของวัดในแบบเกาหลีแท้ๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Maremons Sokcho (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ซอรัค – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน และอาคาร DDP 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสำคัญใกล้กรุงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ชาบูชาบู
  นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตั้งดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ เอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์ แห่งเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้รับความสุขสดชื่นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปกับ Special Pass Ticket โดยที่ท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านนั่งรถบัสของสวนสนุกท่องโลก สัตว์ป่าซาฟารี ชมความน่ารักของ ไลเกอร์ (Liger) สัตว์สายพันธุ์ใหม่ และเป็น แฝดคู่แรกของโลก เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของ เสือกับสิงโต จากนั้นชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย … แนะนำเครื่องเล่นไฮไลต์! TExpress พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ช้อปปิ้งใน ร้านขายของที่ระลึก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก และมีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอัน ทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
  นำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน ตลาดแห่งนี้สามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยว และร้านเครื่องสาอางค์ ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม และบริเวณตลาดนี้ยังมี ตึก DDP (Dongdaemun Design Plaza) ตึกรูปทรงเหมือนอยู่ในโลกอนาคต ออกแบบโดย ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกหญิงชื่อดังก้องโลก เป็นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยัง สามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟสี Led Rose Garden

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marigold Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  http://m.hotelmarigold.co.kr

 
วันที่ 4 โซล – พระราชวังเคียงบ๊อก (สวมชุดฮันบก) – หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง – ย่านเมียงดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อก (Kyong Bok Palace) เป็น พระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1394 สมัย ราชวงศ์โซซอน ใช้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย์เมื่อ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารในอดีต ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และสนุกสนานกับกิจกรรมให้ท่านแต่งกายในชุดประจำชาติพื้นเมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’ เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับเมืองไทย

นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน (Bukchon Hanok Village) มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัวกว่า 100 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง, พิพิธภัณฑ์ และบรรดาร้านค้าต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ หนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย…

นำท่านเข้าชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเกรแวง (Grevin Wax Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี เปิดสาขาแรกของเกาหลีใต้และเอเชียในกรุงโซล ช่วงกลางปีค.ศ. 2015 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งคนดังทั่วโลก รวมถึงของเกาหลี ประมาณ 80 รูปปั้น อาทิ จอห์น เลนนอน, มาริลีน มอนโร, ทอม ครูซ, ไซ (Psy) แร็พเปอร์เจ้าของเพลงกังนัมสไตล์, จี-ดราก้อน นักร้องดัง, คิม ยูนา นักสเก็ตน้ำแข็งชื่อดัง, ราชวงศ์และขุนนางของเกาหลีในอดีต ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและซีฟู้ด พิเศษ! ขาปูยักษ์
  นำท่านเดินทางสู่ บริเวณย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง (Myeong Dong) เปรียบเสมือนสยา มสแควร์ของเมืองไทย ศูนย์รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าล็อตเต้, เมโทรมิโดป้า รวมไปถึงร้าน Line Shop, Kakao Shop

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marigold Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  http://m.hotelmarigold.co.kr

 
วันที่ 5 โซล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – หอคอย N Seoul Tower (รวมลิฟท์) – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวกรุงโซล ณ เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีความสูง 274 เมตร โซลทาวเวอร์ หรือ N Tower (รวมลิฟท์) หอคอย 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่มีความสูงระดับต้นๆของโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นได้จากตัวเมืองโซลหากอากาศดี บนหอคอย ประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และท่านไม่ควรพลาดการล็อค กุญแจแห่งรัก (ความเชื่อ : การล็อคแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
  ท่านสู่บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของวัยรุ่นเกาหลี สัมผัสร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ารักๆ ของกิฟท์ช๊อปแบบเกาหลี ร้านกระเป๋า รองเท้า ฯลฯ

ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินซอน

 21.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงโซล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 655
 
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
01.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month