ทัวร์ญี่ปุ่น┃วันเดอร์ฟูล เชอร์รี่ บอสซั่ม 6 วัน 4 คืน JP011

 อลังการ 2 in 1 ชมซากุระบานสะพรั่งพร้อมตะลุยหิมะ วิวภูเขาไฟฟูจิ

 ชมความงามของป่าไผ่อาราชิยาม่า

 ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

 ลานสกีฟูจิเท็น สนุกกับการเล่นหิมะด้วยกระดานเลื่อนหิมะ

 อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ

 นั่งชินคันเซ็น สัมผัสความเร็วสูงสุดโดยรถไฟหัวกระสุนด้วยความเร็ว 240 กม./ชั่วโมง

 สัมผัสประสบการณ์สวมใส่ชุดกิโมโน ย้อนอดีต ณ เมืองเกียวโต

 Cup Noodles Museum บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งแรกของโลก
  เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 26 – 31 มี.ค.62  นั่งรถไฟโทร็อคโกะ ความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สูงชันทั้งสองข้างทางกับสายน้าสีใสที่ไหลเชี่ยว ความกลมกลืนธรรมชาติที่สวยงาม

 

เมนูแนะนำ

เมนูพิเศษเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 2 มื้อ

 ลิ้มลองสตรอเบอรี่สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ  (TG 640 : 22.10 – 06.20 น.)
2 สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า- Cup Noodles Museum-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า

** ที่พัก VISCHIO OSAKA BY GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 โอซาก้า-รถไฟโทร้อคโกะ (26-31 มี.ค.) – ป่าไผ่อาราชิยาม่า -สะพานโทเง็ตสึเคียว-Kimono Experience-ย่านกิออน-Nabana No Sato-นาโงย่า

** ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L
4 นาโงย่า-สวนสตรอเบอรี่-นั่งชินคันเซ็น(คาเคกาวะ-ชินฟูจิ)-โอชิโนะ ฮัคไค-ทะเลสาบยามานะกะ

** ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
5 ทะเลสาบยามานะกะ-เต็มอิ่มกับกิจกรรมหิมะ Fujiten Ski –ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว

** ที่พัก METROPOLITAN HOTELหรือเทียบเท่า

 B L D
6 โตเกียว-วัดอะซะกุซ่า-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ (TG 677 : 17.25 – 21.55 น.) B
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินคันไซ  (-/-/-)
20.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
วันที่ 2 สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า-Cup Noodles Museum-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า  (-/L/D)
06.25 เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก

Cup Noodles Museum พื้นที่ประมาณ 4,000ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนก่อสร้างถึง 4,500 ล้านเยนเป็นอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อบอกเล่าที่มาของการพัฒนา Instant Ramen เท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัส และทดลองการทำ Instant Ramen ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย นำท่านไปสู่ Instant Ramen History Cube จะเป็นส่วนจัดแสดงแพ็คเกจของ Instant Raman โดยเริ่มตั้งแต่ Chicken Ramen ซึ่งเป็น Instant Ramen ชนิดแรกของ Nissin ที่มีมาตั้งแต่ปี 1958  โดยจะจัดเรียงตามปีที่ได้ทำการผลิตและจำหน่าย จนถึง Instant Ramen ที่วางขายในปัจจุบัน Momofuku Theater โรงฉายฉายภาพยนต์ CG Animation ที่จะช่วยอธิบายให้ผู้เข้าชมได้ทำความรู้จักกับชีวิตและหลักของความคิดสร้างสรรค์ 6 ประการของ Ando Momofuku ผู้คิดค้น Cup Noodles และ My Cup Noodles Factory ที่นี้ท่านสามารถผลิต Cup Noodles ของคุณได้เองเลย  Chicken Ramen Factory ที่ผู้เข้าชมสามารถทดลองผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ เต็มอิ่มกับชาบูบุฟเฟต์ หมู เนื้อ ปู สดใหม่!

เข้าสู่ที่พัก โอซาก้า   VISCHIO OSAKA BY GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 โอซาก้า-รถไฟโทร็อคโกะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเง็ตสึเคียว-Kimono Experience-ย่านกิออน Nabana No Sato-นาโงย่า (B/L/D)  
  

 

 

 

 

นั่งรถไฟโทร็อคโกะ ที่วิ่งลัดเลาะผ่านริมผาข้ามแม่น้าลอดอุโมงค์และขึ้นเขาให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สูงชันทั้งสองข้างทางกับสายน้าสีใสที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องล่างความกลมกลืนอันสวยงามของธรรมชาตินี้จะสร้างความประทับใจให้ท่านยากยิ่งที่จะลืม (เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 26-31 มี.ค.)

ป่าไผ่อาราชิยาม่า ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันเพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ตาม

สัมผัสซากุระบานสะพรั่ง ณ สะพานโทเง็ตสึเคียว พร้อมเดินทางชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัย เฮอันเพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้วจะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ตาม

สัมผัสประสบการณ์ใหม่! สวมใส่ชุดกิโมโน เครื่องแต่งกายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชุดกิโมโนชายสีคมเข้มที่ดูสง่างามและภูมิฐาน กับชุดกิโนโมหญิง ลวดลายงดงามบนพื้นผ้าหลากสีสัน ก่อนนำท่านเยี่ยมชมเมืองเก่า   เกียวโต เพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ สมัยเอโดะ ได้อย่างแท้จริง

ย่านกิออน ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารร้านขายของก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

Nabana No Sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป (อิสระอาหารค่ำ)

เข้าที่พัก นาโงย่าNAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 นาโงย่า-สวนสตรอเบอรี่-นั่งชินคันเซ็น(คาเคกาวะ-ชินฟูจิ)-โอชิโนะ ฮัคไค-ทะเลสาบยามานะกะ  (B/L/D)
 

สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุก กับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง

สถานีรถไฟคาเคกาวะ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง => เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่ สถานีรถไฟชินฟูจิ

เม้าท์ ฟูจี ภูเขาไฟรูปทรงกรวยแสนสง่างามที่ยังคุ-กรุ่นไม่ดับสนิทมีหิมะปกคลุมตลอดปี และมีความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลกไม่มีภูเขาลูกใดมาเทียมเทียบได้ สัญลักษณ์มรดกล้ำค่าของชาวอาทิตย์อุทัย

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

เข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานะกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบ เม้าท์ ฟูจี ณ  FUJI MATSUZONO HOTEL  หรือเทียบเท่า

บริการด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น พิเศษ ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

พร้อมพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 5 ทะเลสาบยามานะกะ-เต็มอิ่มกับกิจกรรมหิมะ Fujiten Ski-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว (B/L/D)
 

 

Fujiten Skiland ลานสกีอันดับหนึ่งของ จังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือกระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (ในกรณีที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในลานสกีได้ เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะนำท่านเที่ยวชมเม้าท์ฟูจิ หรือบริเวณเชิงเม้าท์ฟูจิแทน)

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เข้าที่พัก โตเกียว METROPOLITAN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 โตเกียว-วัดอะซะกุซ่า-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ (B/-/-)
วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย (อิสระอาหารกลางวัน)

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.25 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ !