ทัวร์ไทย | เยือนเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ สูดโอโซนที่คีรีวง 2 วัน 1 คืน (สายการบิน ไทยสมายล์)

สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ที่กำลังโด่งดัง “ขอได้ ไหว้รับ”

สูดโอโซนเมืองใต้ ณ หมู่บ้านคีรีวง

สักการะพระธาตุ เมืองคอน

Moon Coffee & Roti  คาเฟ่ชิลๆ บรรยากาศริมทะเล

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – MOON COFFEE & ROTI –ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – โรงแรม
05:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
07:00 น นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวันครศรีธรรมราช ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE 233
08.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว
แล้ว นำคณะเดินทางสู่ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้เดินทางกลับจากกรุงศรีอยุธยา และมาเดินธุดงค์ อยู่บริเวณนั้นเพื่อพักแรมส่วนไอ้ไข่นั้น อายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดมา เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานนั้นเป็นสถานที่ที่สำคัญมากจึงได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติและสถานที่ดังกล่าว ณ ที่นั้น และหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน และตามคำบอกเล่ายังกล่าวเน้นคำว่า “สัตย์จะ” เป็นเรื่องสำคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาเมื่อบนบานศาลกล่าวอะไร ก็ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วย สมดั่งคำร่ำลือ “ขอได้ ไหว้รับ” อย่างแน่นอน โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย การบนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคลาภ และการค้าขายให้เป็นตามเป้าหมาย หากได้ตามเป้าหมายที่บนบาลเอาให้ ก็มีผู้เลื่อมใสศรัธทานำของแก้บน เช่น ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่างๆ และจุดประทัด จนเกิดเป็นภูเขาประทัดย่อมๆ บ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีไอ้ไข่ จนปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดเจดีย์ เพื่อที่จะได้บนบาลศาลกล่าวกับไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก

(การขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บนได้ ไหวัรับ)

(เมื่อคำขอพรสำเร็จตามเป้าแล้วแก้บนด้วยของที่บนบานไว้ และจุดธูป 1 ดอก)

(ตามความเชื่อของที่ไอ้ไข่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ น้ำแดง ชุดทหาร ไก่ปูนปั้น หนังสติ๊กและการจุดประทัด)

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทาง สู่ MOON COFFEE & ROTI
คาเฟ่บรรยากาศดีๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีระเบียงยื่นออกไปนอกตัวร้านให้ท่านได้นั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆ รับลมทะเล สูดอากาศสดชื่นจนเต็มปอด และยังสามารถเดินลงไปถ่ายภาพคู่กับโขดหินด้านล่างได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มในรายการทัวร์)

จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ TWIN LOTUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 โรงแรม – หมู่บ้านคีรีวง – ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา คาเฟ่ – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – สนามบินนครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ฯ
เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ ให้ท่านถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของหมู่บ้าน เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป   ชมวิวหนานหินท่าหา บน สะพานแขวน–ท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็กๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขาตลาดบ้านคีรีวง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเส้นสดป้าเขียว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา คาเฟ่
จิบเครื่องดื่มเย็นๆ แล้วนอนชิลบนเปลตาข่ายชมวิวภูเขา ต้นไม้และสายน้ำ บอกได้เลยว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มที่ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มในรายการทัวร์)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และยังที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติสนิท มิตรสหาย อีกด้วย

16.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 18.55 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE 236
20.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Additional Information

month

,