SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃ โทโฮคุ สโนว์ มอนสเตอร์ 6วัน 3คืน SMJP003B

หมู่บ้านจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุยรวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายาก

นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมความงามของ สโนว์มอสเตอร์ ต้นไม้นานาพรรณที่ปกคลุมด้วยหิมะ

  ศาลเจ้าโทโชกุ มีชื่อเสียงในการตกแต่งให้มีความวิจิตรตระการตา

  โทบุ เวิร์ดสแควร์ สวนจำลองสถานที่สำคัญมรดกโลกและอาคารที่มีชื่อเสียง

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ ให้ท่านได้ทดลองประดิษฐ์เป็นของฝาก

 โตเกียว อะควาไลน์ อุโมงค์ใต้ทะเลผสมกับสะพานยาวที่สุด

 โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างข้ึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว

เมนูแนะนำ

ชาบู ชาบู แบบญี่ปุ่นแท้
 ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
26 ก.พ. 623 มี.ค. 6248,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  (-/-/-)

1900 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
2230 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน  TG-640

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินนาริตะ–นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-Tobu World World Square – นาสุ

0620

ถึงสนามบินนาริตะ  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่งศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ”และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็นสุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย

“ศาลเจ้าโทโชกุ” สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบันเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่3ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น

โทบุเวิร์ดสแควร์ (Tobu World World Square) เปิดทาการเมื่อวันที่24 เมษายน ค.ศ. 1993 มีพื้นที่ 7.65 ตารางกิโลเมตร สวนแห่งนี้ประกอบด้วยสิ่งจา ลองขนาด 1ต่อ 25 มีการจำลองสถานที่สำคัญ45สถานที่ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและอาคารที่มีชื่อเสียงกว่า102แห่งจาก21ประเทศทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมทั่วโลก

เดินทางสู่ที่พัก นาสุ ณ NASU EPINARD HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)  

นาสุ – Zao Fox Village-ซาโอะ ออนเซ็น- Snow Monster (นั่งกระเช้า)- เซ็นได

หมู่บ้านจิ้งจอก ( Zao Kitsune Mura) แห่งจังหวัดมิยางิเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะโปรยปรายทั่วทั้งพื้นที่ สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาวท่ามกลางกองหิมะหนานุ่มกันอย่างร่าเริงทำให้ฤดูหนาวของที่นี่ดูอบอุ่นขึ้นมา ทันทีหมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะแห่งนี้มีการจัดการอย่างดี ภายในบริเวณเป็นพื้นที่เปิดซึ่งเต็มไปด้วยสุนัขจิ้งจอกที่เลี้ยงไว้เกือบ100ตัววิ่งไปมาอย่างอิสระรวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายากอย่าง เช่น จิ้งจอกแดงและจิ้งจอกขาวนอกจากนี้ท่านยังสามารถอุ้มสุนัขจิ้งจอกเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดและป้อนอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกกับมือได้โดยตรงอีกด้วย(ค่าอาหารและค่ากิจกรรมต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์)

ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมวิวอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่งระเช้าลอยฟ้าชมความงามของ Snow Monster (ต้นไม้นานาพรรณที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะมีรูปร่างแตกต่างกันไป)แบบพาโนราม่าทอดยาวคาบเกี่ยวจังหวัดยามางาตะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่งประกอบกับภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างกว่า300 เมตร ทะเลสาบใกล้กับปากปล่องมีน้าใสนิ่งสงบ ที่เปลี่ยนสีสันได้หลากหลายไปตามสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวมีลานสกีที่เป็นที่นิยมของนักเล่นสกีและเต็มไปด้วย Snow Monster

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก เซ็นได ณ SENDAI METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

เซ็นได-Kokeshi Making-สวนสตรอเบอรี่-ช้อปปิ้ งชินจูกุ-โตเกียว

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ (Kokeshi Doll Museum) ซึ่งเป็นที่รวบรวมตุ๊กตาโคเคชิ ของขึ้นชื่อของภูมิภาคโทโฮกุ เอาไว้มากมายโดยลักษณะของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมี หัว และลา ตัวเท่านั้นแขน และ ขาไม่มี ซึ่งที่แห่งนี้จะแนะนาวิธีการทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิแบบฉบับของตัวเองเพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย

สัมผัสกิจกรรมใหม่ในสวนผลไม้ =>เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศสตรอเบอรี่ที่มีรสหวานฉ่าชื่นใจผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่านชมและชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง !

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียวในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็ นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน100yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอางกิ๊ฟช๊อปขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณ
ผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ น KOSE, SHISEDO,KANEBO, SK–II ในราคาถูก

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

โตเกียว-โตเกียวอควาไลน์-Kisarazu Outlet-โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ

Tokyo Aqua Line เชื่อมระหว่างเมืองคาวาซากิมายังเมืองคิซาราซุ โดยย่นระยะทางจาก 110 เหลือเพียง 15 กิโลเมตร เท่านั้น ความพิเศษของทางเชื่อมนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมกับสะพานยาวที่สุดแวะพักรถ ณ จุดชมวิวตรงบริเวณกลางทาง มีชื่อเรียกกันว่า Umi No Hotaru หรือหิ่งห้อยแห่งท้องทะเล ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียวและชมวิวโดยรอบ 360 องศา ซึ่งนอกจากเป็นที่พักรถแล้ว ยังมีร้านขายของที่ระลึก และภัตตาคารอีกด้วย

Kisarazu Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่

โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นนึจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของโตเกียวภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออกและผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรงจากสนามแข่งต่างๆมาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็นมินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัยหรือไปDIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้ งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหารและศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่ง
เป็นกันดั้ม

วันที่ 6 ของการเดินทาง           (-/-/-)

สนามบินฮาเนดะ–กรุงเทพ

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
00.20 ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-661
04.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

Additional Information

month

02-กุมภาพันธ์