ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น┃ฮอกไกโด สโนว์ แอดเวนเจอร์ 6 วัน 4 คืน JP008ADB

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ท้าทายความหนาวสุดขั้ว!!

 #Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง

 #Drift Ice Walk สนุกสนานกับกิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง 

 #Ice Fishing ตกปลาบนลานน้ำแข็งลึกในทะเลสาบ

 เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะขาวโพลนอย่างสนุกสนาน ณ ลานสกี

 อลังการ Ice Festival ประดับประดาแสงไฟหลากสีสันSounkyo Festival และ Lake Akan Festival

 ชมวิว ทะเลสาบคุชชาโระ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับสองของ
เกาะฮอกไกโด

 แต่ละวันเดินทางมีรายละเอียดแตกต่างกัน

**กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เพิ่ม 3,000 บาทจากราคาที่กำหนด**

 ราคาพิเศษ ชำระเงินภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น!!

เมนูแนะนำ

 ร้านอาหารดัง ของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ไฮไลท์ ปู 5 ชนิด
ลิ้มรส ปลาคิงกาเระ ชื่อดังเฉพาะเมืองชิเรโตโกะเท่านั้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซ่  ( TG 670 : 23.45 – 08.30 น.)
2 สนามบินชิโตเซ่ – โรงงานขนมหวานริวเกทสึ -ทะเลสาบอะคัง – Akan Ice Festival

** ที่พัก AKAN NO MORI TSURUGA HOTEL หรือเทียบเท่า

L D
3 ทะเลสาบอะคัง–ตกปลาบนลานน้ำแข็ง-กิจกรรมเล่นหิมะ (สโนว์โมบิล)-ทะเลสาบคุชชาโระ-ชิเรโตโกะ

** ที่พัก KITAKOBUSHI SHIRETOKO HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า

 B L D
4 ชิเรโตโกะ-กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง-Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง-Sounkyo Ice Festival – โซอุนเคียว

** ที่พัก SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
5 โซอุนเคียว-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร

** ที่พัก ROYTON SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

 B L D
6 *ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ ( TG 671 : 10.00 – 15.50 น. )  B

 

15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตุทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 
23.55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินชิโตเซ่ – โรงงานขนมหวานริวเกทสึ -ทะเลสาบอะคัง – Akan Ice Festival

08.20

ถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

โรงงานขนมหวานริวเกทสึ โรงงานเจ้าของตำนานเค้ก Sanporoku ที่มีมากว่า 40 ปี เค้กที่ทำขึ้นมาเพื่อ เฉลิมฉลองการพัฒนาภูมิภาคฮอกไกโดครบรอบ 100 ปี โดยทำจากวัตถุดิบที่มีในฮอกไกโดเท่านั้น และอบด้วยกรรมวิธีพิเศษโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจะเคลือบด้วยช็อกโกแลต 2 สี ทําให้มีลักษณะคล้ายเปลือกไม้ของต้นไวท์เบิร์ช  ขนม Sanporoku ที่มีเนื้อชุ่มฉ่ำ และรสขาติเข้มข้นนี้ ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัย นอกจากขนมเค้กนี้แล้วทุกท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับขนมหวานอีกมากมาย

เทศกาล Lake Akan Ice Festival ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ชมดอกไม้ไฟฤดูหนาวที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน (ดอกไม้ไฟจะถูกจุดต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาของงาน)

เข้าที่พัก ทะเลสาบอะคัง  AKAN NO MORI TSURUGA HOTEL หรือเทียบเท่า

พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)  

ทะเลสาบอะคัง – ตกปลาบนลานน้ำแข็ง – กิจกรรมเล่นหิมะ(สโนว์โมบิล) – ทะเลสาบคุชชาโระ-ชิเรโตโกะ

กิจกรรมตกปลาบนลานน้ำแข็ง บนพื้นผิวทะเลสาบ อีกหนึ่งกิจกรรมในฤดูหนาวของ  ฮอกไกโด สนุกกับการตกปลาในทะเลสาบท่ามกลางอุณหภูมิหนาวสุดขั้วที่รายล้อมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งสีขาวสุดลูกหูลูกตา เรียนรู้วิธีการตกปลาจากผู้เชี่ยวชาญเล็กน้อย ท่านก็อาจจะได้ชิมปลาฮอกไกโดสด ๆ ที่ท่านจับมาด้วยตัวเอง ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวัน )

ใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับการเล่นหิมะด้วย Snow mobile และกิจกรรมมากมาย พาท่านตะลุยหิมะขาวโพลนอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัวและสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ( ค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมอื่นไม่รวมในราคาทัวร์ )

ทะเลสาบคุชชาโระ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะฮอกไกโด และยังเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็นเท้า พร้อมชมความงดงาม     ของทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม

เข้าที่พัก ชิเรโตโกะ  KITAKOBUSHI SHIRETOKO HOTEL & RESORT  หรือเทียบเท่า 

พักผ่อนกับการแช่ บ่อร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

ชิเรโตโกะ-กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง-Ice Breaker นั่งเรือตัดน้ำแข็ง – Sounkyo Ice Festival – โซอุนเคียว

การเดินบนธารน้ําแข็งขั้วโลก บริเวณทะเลโอคอทสก์ ภายในอุทายานแห่งชาติชิเรโตโกะ ทะเลที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดและประเทศรัสเซีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ และสามารถสัมผัสได้แค่ในฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ให้ท่านได้ท้าทายความหนาวกับการเดินบนธารน้ําแข็งในอุณหภูมิติดลบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คําแนะนำท่านอย่างใกล้ชิดโดยทุกท่านจะได้สวมชุดเวทสูทที่สามารถป้องกันน้ํา และความหนาวเย็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินบนธารน้ำแข็ง หรือ การลอยตัวอยู่ในทะเลอุณหภูมิติดลบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวัน )

นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งท่านจะได้เห็น การตัดเซาะแผ่นน้ำแข็ง ที่เกาะอยู่บนผิวหน้าของทะเลไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาการล่องเรือท่ามกลางความสดชื่นในบรรยากาศฤดูหนาวกับความประทับใจมิรู้ลืมตลอดเส้นทาง

(ทั้งนี้การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากในวันที่เดินทางมีลมพัดแรง จะไม่สามารถทำการล่องเรือได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หรือ ธารน้ำแข็งลอยออกจากบริเวณที่ล่องเรือไปไกลจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้)

เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย

เทศกาลน้ำแข็ง หรือ  Sounkyo Ice Festival ภายในงานมีการประดับประดาแสงไฟหลากสีสัน ณ บริเวณน้ำแข็งแกะสลัก ริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริ

ท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว   SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL  หรือเทียบเท่า

พักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น    เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

 โซอุนเคียว-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-อิสระช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซูซุกิโนะ-ซัปโปโร

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำและที่สำคัญท่านจะได้เพลิดเพลินกับเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา

ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

อลังการกับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง อาหารที่นี่จะวางเป็นไลน์บุฟเฟต์ไฮไลท์อยู่มีปู 5 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูฮานาซากิ ปูสุไว ปูวาตาริ และ ปูขน ที่ให้ท่านรับประทานได้อย่างไม่อั้น ทั้งหอยเชลล์ หอยนางรม เนื้อวัวหลายส่วน หมู ไส้กรอก ฯลฯ สำหรับปิ้งย่าง และยังมีซูชิ อาหารแนวทอดๆ ตบท้ายด้วยของหวานที่มีทั้งเค้ก ชูครีม ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และ ไอศกรีมกับซอฟท์ครีม

เข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  ROYTON SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่  ของการเดินทาง           (B/-/-)

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (เฉพาะวันที่ 21-26 FEB 19)
ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด- Mitsui Outlet – สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ (เฉพาะวันที่ 19-24 FEB 19)

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.00 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671   (เฉพาะวันที่ 21-26 FEB 19)
22.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข
(เฉพาะวันที่ 19-24 FEB 19)

ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด  ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้าพร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย ( อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ )

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

18.00 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 681   
22.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข