ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น┃แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน EU018W

เที่ยวเกาะไมเนาว์ กลางทะเลสาบคอนสแต้นซ์ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
 ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ผ่านเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแสนสวย งดงามประทับใจ
  นั่งรถไฟท่องเที่ยว “การ์เซียเอ็กเพลซ” เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมงชมทิวทัศน์ ในช่วงสวยที่สุดของ “สวิสแอลป์”
  พิชิตยอดเขาใหม่ “กราเซีย 3000” ที่มีกิจกรรมหลากหลายกว่า สนุกสนานกับนั่ง Snow Bus
  ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์
  พิชิตยอดเขา “จุงฟราว” Top of Europpe
  พักโรงแรมสไตล์สวิสในหลากหลายบรรยากาศทั้ง ริมทะเลสาบ บนหุบเขา และในกลางใจเมือง
  สัมผัสบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ ทั้งอาหาร รูปแบบที่พัก การเดินทาง และวัฒนธรรมชนบท
  ไม่พลาดกับการเที่ยวและพักสุดยอดเมืองสวย “เซอร์แมท” – “อินเทอร์ลาเก้นท์”

เมนูแนะนำ

สวิสฟองดูว์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
♦ อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน

เส้นทางพิเศษ..รับรองสวยประทับใจไม่เหมือนใคร
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย สะสมไมล์
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
10 เม.ย. 6218 เม.ย. 62125,000฿Download PDF

วันแรก  (พุธ 10 เม.ย.) สุวรรณภูมิ – ซูริค (บินตรง)
22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์ D สายการบินไทย (เข้าประตู 3)
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอานวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ- รับบัตรขึ้นเครื่อง
วันที่สอง  (พฤหัส 11 เม.ย.) ซูริค – น้ำตกไรน์ – เกาะไมเนาว์ (เทศกาลดอกไม้และทิวลิป) – ลูเซิร์น ( – / L / D )
01.05 ออกเดินทางบินตรงสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน TG 970 (11 ชม.)
06.50 เดินทางถึงสนามบิน ซูริค Zurich เมืองใหญ่อันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน ศูนย์กลางการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และคมนาคม รถค้ชมาตรฐานสูงรอรับคณะ
เมืองชาฟเฮาเซ้น เป็นที่ตั้งของ“น้ำตกไรน์”น้้ำตกที่เกิดจากน้ำไรน์ไหลมาจากต้นกำเนิดทะเลสาบคอนสแต้นซ์บางช่วงเป็นเส้นกั้นพรมแดนเยอรมัน-สวิส-ฝรั่งเศสสายน้าไหลลดหลั่นลงสู่หน้าผาเบื้องล่างจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และงดงามที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นเดินทางลัดเลาะชายแดนทางตอนเหนือติดกับเยอรมันผ่านเข้าเขตแดนเยอรมันในบางช่วงลัดเลาะทะเลสาบคอนสแต้นซ์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของสวิส ที่มีบรรยากาศแสนดี

ลูเซิร์น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวตอนกลางของประเทศริมทะเลสาบลูเซิร์นบรรยากาศแสนดีชมอนุสาวรีย์สิงห์โตแกะสลักที่หน้าผาสัญลักษณ์ของทหารรับจ้างชาวสวิส ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีมากที่สุดจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอรีในฝรั่งเศส

เกาะไมเนาว์ เกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบที่แสนมีเสน่ห์ เชื่อมด้วยสะพานนานาชาติ

สะพานไม้ชาปาลบริดจ์ ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ารอยส์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในบรรยากาศสบายๆยามเย็น ให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิส จากย่านช้อปปิ้งในลูเซิร์น เช่น นาฬิกา มีดพับ ช๊อกโกแล็ต ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

ASTORIA HOTEL LUCERN /หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม (ศุกร์ 12 เม.ย.) ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – อันเดอร์แมท – รถไฟ Glacier Express – เซอร์แมท (B /L /D)
ล่องทะเลสาบลูเซิร์นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาเยอรมันว่าVierwaldstaterseeลัดเลาะผ่านหมู่บ่านเล็กๆในชนบทชายฝั่งที่สวยงาม เช่น Weggis Witznauและส่งขึ้นฝั่ง BECKENRIED(1.15ชม.)เมืองท่าในหมู่บ้านชนบทเดินเล่นเก็บภาพแสนสวยสักระยะเดินทางต่อสู่เมืองบนหุบเขาแอลป์ “อันเดอร์แมท” Andermatt

นั่งรถไฟสายโรแมนติคแอลป์ “กราเซียเอ็กซ์เพรส” Glacier Express รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกเนื่องจากต้องวิ่งผ่านภูมิประเทศตามไหล่เขาของเทือกเขาแอลป์ลอดอุโมงค์สะพานหุบเหวสูงผ่านหมู่บ้านแบบสวิสชาเล่ย์และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหิมะที่ขาวโพลนอย่างตื่นตาตื่นใจด้วยเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม

ขบวนรถไฟถึงสถานีเมือง“เซอร์แมท” Zermatt “เมืองปลอดมลพิษ”เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งสัญจร ต้องใช้รถม้าหรือรถไฟฟ้าสัญจรไปมา ตัวเมืองเล็กๆ บนหุบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 1,620 เมตร อันเป็นที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเธอร์นฮอร์น สัญลักษณ์ ภูเขารูปปิรามิดรูปทรงสามเหลี่ยม ในเทพนิยายแห่งดิสนีย์แลนด์

เดินเท้าเข้าสู่โรงแรม : AMBASSADOR HOTEL ZERMATT / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ (เสาร์ 13 เม.ย.) ยอดเขากอร์นเนอร์การ์ด – แมทเทอร์นฮอร์น – เซอร์แมท – โลซานน์   ( B /L /D )
ขบวนรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากอรนเนอร์การ์ต” Gornergart ที่ระดับความสูงประมาณ 3,820 เมตร ปลายสถานีเป็นลานหิมะกว้างให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาแม็ทเธอร์นฮอร์นรูปทรงปิรามิดได้อย่างชัดเจนและงดงามที่สุดพร้อมกับสนุกกับการเล่นหิมะถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจับ

เมืองเซอร์แมท ชมเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายจากร้านค้าที่เรียงรายไปทั่วเมืองอย่างสนุกสนานสบายๆ ในบรรยากาศที่แสนดี

เมืองทาซส์ เมืองสุดท้ายที่ยวดยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถเข้าไปถึงได้ รถโค้ชรอรับคณะเดินทางต่อลัดเลาะไปตามหุบเขาสวิสแอลป์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักระหว่างทาง

เมืองโลซานน์ LAUSANNE เมืองสาคัญทางประวัติของราชสกุล“มหิดล”อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระบรมราชชนกในรัชกาลที่ 8และรัชกาลที่9ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยที่เด็จฯไปศึกษาดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข พร้อมกับทรงเลือกเมืองนี้เป็นที่ประทับถาวรให้กับในหลวงทั้ง 2 พระองค์ในวัยพระเยาว์ (ช่วงปี พ.ศ. 2476-2488) ซึ่งมีพระชนนี (สมเด็จย่า) เป็นผู้อภิบาลโดยลาพังแก่พระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของปวงชนชาวไทยถึง 2 พระองค์

เข้าสู่ที่พัก ALPHA-PALMIERS HOTEL LAUSANNE / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า (อาทิตย์ 14 เม.ย.) โลซานน์ – เจนีวา – มองเทรอซ์ ( B  /L / D )
ทะเลาสาบเจนีเวา (Lac Leman) ในเส้นทางตามรอยเสด็จ….เริ่มต้นที่… โรงแรมโบริวาจ (Beau Rivage Hotel) โรงแรมโก้หรูที่สุดในสมัยนั้นริมทะเลสาบ อันเป็นสถานที่ฮันนีมูนเมื่อครั้งพระบรมราชชนก ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ ในปี พ.ศ. 2463 ผ่านมาร่วม 100 ปี ยังคงเป็นโรงแรมหรูหราคลาสสิคของเมืองโลซานน์

สวนสาธารณะเดอนองตู” (Parc du Denantou) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระตาหนัก “วิลล่าวัฒนา” (ปัจจุบัน “วิลล่าวัฒนา” เจ้าของเดิมได้รื้อถอนแล้วเพราะสภาพทรุดโทรม และสร้างเป็นอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้นให้เช่า) เดินชมบรรยากาศในสวน จุดที่พระโอรสพระธิดาทุกพระองค์ได้ทรงมาพักผ่อนอริยบถอยู่เป้นประจา โดยเฉพาะที่ “รูปปั้นลิง 3 ตัว” กาลังทาท่านปิดตา ปิดหู ปิดปาก และบริเวณริมทะเลสาบที่ในหลวงรัชการลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบและเรือกรรเชียงเป็นกิจกรรมในชาวงฤดูร้อนที่ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ”ที่รัฐบาลไทยได้จัดสร้างเป็นศาลาไทยจตุรมุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ75ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสมาพันธรัฐสวิส ในปีพ.ศ.2549 สานักงานโอลิมปิคสากลให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าริมฝั่งทะเลสาบสวย ที่ทัศนียภาพกว้างไกลสุดสายตา ก่อนเดินทางต่อสู่กรุงเบิร์น

นาฬิกาดอกไม้ ณ สวนอังกฤษอันเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองที่ผลิตนาฬิกาชื่อดังของสวิสหลายยี่ห้อ ชมทะเลสาบเจนีวาและน้าพุจรวด “น้าพุเจ๊ทโดว์”ที่ถือว่า เป็นน้าพุสูงที่สุดในโลก (140 เมตร อาจเปิด-ปิดในบางวัน) ถ่ายรูปด้านหน้าสานักงานUN ประจาภาคพื้นยุโรป

เมือง“มองเทรอซ์”Montreuxเมืองตากอากาศยอดนิยมริมทะเลสาบแสนสวยที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าอันได้รับค่านิยามมาจากฝรั่งเศส ชมหมู่บ้านตากอากาศสไตล์หรูหราเชิง เขาริมทะเลสาบ ตั้งเด่นริมทะเลสาบเจนีวาเหนือ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เหมาะแก่การมาชลอความแก่ได้ดีเยี่ยม

แวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิยอง ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่เด่นสง่าน่าเกรงขามริมทะสาบเจนีวา เจนีวา Geneva เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของสวิส ที่ได้รับอิทธิพลทุกๆด้านจากฝรั่งเศส ทั้งภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่

เข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC MONTREUX / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก (จันทร์ 15 เม.ย.) มองเทรอซ์ – ยอดเขากราเซีย 3000 – รถไฟสาย Golden Pass – กรุงเบิร์น ( B  /L / D )
หมู่บ้านในหุบเขา COL DU PILLON ที่ระดับความสูง 1.546 เมตร ประตูขึ้นสู่ เทือกเขากราเซีย 3000 นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ ขึ้นสู่สถานีบนยอดเขา SCEX ROUGEที่ระดับความสูง 2,971 เมตร ชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวเทือกเขา กราเซีย 3000 ที่มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยนถึง 3,000 เมตร ในวันที่อากาศเปิดท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็น3ยอดเขาได้รอบ ทิศทาง(แมทเทอร์นฮอร์น, จุงฟราว, มองค์บลังค์)

นั่งกระเช้าห้อยขาลอยฟ้า “ICE EXPRESS”จากสถานียอดเขาลงสู่ ลานหิมะ เบื้องล่าง ต่อด้วยการ นั่งรถตะลุยหิมะ SNOW BUS บุกไปตาม เส้นทาง ที่หิมะยังปกคลุมอย่างหนาตา เดินเล่นบนลานหิมะที่ทอดตัวยาว ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน(กรณีที่ทัศนวิศัยไม่ดี ลมแรง ฝนตกหรือหิมะตกหนัก จนไม่สามารถนั่งรถ SNOW BUS ได้ ทางบริษัท จะคืนเงินให้ท่านละ 12 สวิสฟรังค์) จนสมควรแก่เวลานั่งกระเช้าลอยฟ้ากลับลงสู่สถานีเบื้องล่าง COL DU PILLON เพื่อนั่งรถต่ออีกนิดสู่เมือง GSTAAD อันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสาย Golden Pass

ขบวนรถไฟสาย GOLDEN PASS – PANORAMIC TRAIN ที่จะพาท่านลัดเลาะไป ตามเส้นทางสายชมวิวทิวทัศน์ในหุบเขาและชนบทแสนสวยของสวิสแอลป์ตอนกลาง ลอดอุโมงค์ถ้า ผ่านเมือง Zweisimmen Spiez เลียบทะเลสาบ Thunersee สู่เมืองหลวง “กรุงเบิร์น” เมืองหลวงศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะเมือง ณ จุดชมวิว สวน Rosen Garten อันเป็นสวนสาธารณะหลักของเมือง ที่สามารถมองเห็นเขตเมืองเก่าในคุ้งน้าได้กลายเป็น“เมืองมรดกโลก” จากองค์การ Unesco นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่า หอนาฬิกาหน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมเป็นประตูโบราณระหว่างถนนสายหลักมีตาน้าพุรูปร่างต่างๆสวยงามมีเสน่ห์สุดถนนอีกฝั่งน้าเป็น “บ่อหมี” สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมือง

เข้าสู่ที่พัก : ALLEGRO HOTEL BERN / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด (อังคาร 16 เม.ย.) กรุงเบิร์น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว – อินเทอร์ลาเก้นท์ ( B  /L / D )
หุบเขากรินเดลวาลด์ พบ กับบรรยากาศเมืองเล็กบนไหล่เขา บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ย์ เรียงรายเหนือยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เบื้องหลังคือฉาก สามยอดเขา Jungfrau (4158m)–Monk (4099m)–Eiger (3970m)

ยอดเขาจุงฟราว ที่มีความสูงถึง 4,158 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Top of Europe” แหล่งกาเนิดกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงและยอดนิยม ธรรมชาติที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขาสวิส แอลป์ เปลี่ยนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง จนถึงสถานีบนยอดเขาจุงฟราวพาคณะขึ้นโดมแก้ว ชมวิวจุดสูงสุดของยุโรป เดินผ่านอุโมงค์ถ้าใต้เทือกเขา

ถ้ำน้าแข็ง Ice Palace ที่อยู่ใต้อุโมงค์ธารน้ำแข็งลึก 30 เมตร ที่ภายในแกะสลักน้าแข็งเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างน่า อัศจรรย์ประสบการณ์ น่าตื่นตาตื่นใจกับการเล่นหิมะที่ลานกว้างไกลสุดสายตา บันทึกภาพประทับใจ…

หุบเขาเลาเทอร์บรุนเนน อันเป็นเชิงหน้าผาสูงตระหง่านชมธารน้าแข็งและธารน้ำตกเป็นหลายเส้นสายเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขาสูงงดงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

เมืองอินเทอร์ลาเก้นท์ เมืองแสนเสน่ห์ของสวิสตอนกลางเป็นเมืองเล็กในหุบเขาตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบThunersee-Brienzersee

เข้าสู่ที่พัก : LINDNER BEAU RIVAGE GRAND HOTEL INTERLAKEN / หรือเทียบเท่า 4 ดาวพาท่านเดินชมเมืองน่ารักและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิส อาทิ นาฬิกา มีดพับ ช๊อคโกแลต ฯ บน ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองอินเทอร์ลาเก้นท์

วันที่เเปด (พุธ 17 เม.ย.) อินเทอร์ลาเก้นท์ – ซูริค ( B / – /  – )
09.00 น. เดินทางสู่สนามบินซูริค (เพื่อมีเวลาทาใบคืนภาษี)
13.15 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ
วันที่เก้า (พฤหัส 18 เม.ย.) สุวรรณภูมิ
06.00 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ…..

Additional Information

month

04-เมษายน