ทัวร์ญี่ปุ่น┃TOHOKU SAKURA SEASON 7D 5N JP7D110420

 # ปราสาททสึรุกะ# ฮิโตเมะ เซนบง # หมู่บ้านโออุจิจูกุ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ฟุกุชิมะ

 สัมผัสศิลปหัตถกรรมญี่ปุ่นโบราณระบายสีตุ๊กตาโคเคชิ

 ชมความน่ารักของเหล่าสุนัขจิ้งจอกและสัตว์น้ำนานาพันธุ์

 เที่ยวเมืองนิกโก้ คินูกาว่า # ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ  # อลังการสวนดอกไม้ Begonia  # ชมน้ำตกเคกอน

 

 

เมนูแนะนำ

-ลิ้มรสชาติชาบูแบบญี่ปุ่นแท้
-พบกับเมนูญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม !
-ลิ้มลอง สตรอเบอรี่ สดๆจากต้น

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
แช่ออนเซ็น 3 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ ( TG 640 : 22.30 – 06.20 น.)
2 สนามบินนาริตะ-นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ-สวนดอกไม้ Begonia Garden-เก็บสตรอเบอร์รี่ –คินุกาวะ
**
ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
3 คินุกาวะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ – ปราสาททสึรุกะ–ทะเลสาบอินะวะชิโระ-อินะวะชิโระ
**
ที่พัก   LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 อินะวะชิโระ-Zao echo line กำแพงหิมะหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก Zao Fox Villageทดลองทำตุ๊กตาโคเคชิ–มิยางิ ** ที่พัก ACTIVE ZAO MIYAGI HOTEL หรือเทียบเท่า  
5 มิยางิ-จุดชมซากุระ ฮิโตเมะ เซนบองปราสาทอาโอบะ-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได

** ที่พัก  METRO SENDAI EAST HOTEL  หรือเทียบเท่า

6 เซนได-พิพิธภันฑ์สัตว์น้ำ ยูมิโนะ โมริ-มิตซุย เอ้าท์เลท-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได
** ที่พัก   METRO SENDAI EAST HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
7 เซนได-สนามบินเซนได-กรุงเทพฯ  ( TG 627 : 11.15 – 16.05 น. )  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3   Row D 17-19 
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ

D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

22.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-640
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ-สวนดอกไม้ Begonia Garden-เก็บสตรอเบอร์รี่-คินุกาวะ
06.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  เดินทางโดยรถบัสสู่  เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วยนำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านชมสวนดอกไม้ ในเรือนกระจก Hanaichi Monme Kinugawa เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น เป็นสวรรค์ที่เต็มไปด้วยดอกเบโกเนีบบานสะพรั่ง ซึ่งหากนักท่องเที่ยวท่านใดไม่ทันมาฤดูกาลสตรอว์เบอร์รี่ ก็ยังสามารถมาชื่นชมดอกบีโกเนีย และดอกไม้พันธุ์อื่น ๆ ที่มีหลากหลายสีกว่า 8,000 กระถาง ที่ล้วนได้รับการเอาใจใส่ทั้งอุณหภูมิและการให้น้ำที่เหมาะสม จนทำให้เกิดเป็นความสวยงามจนต้องตะลึง

แล้วยังเป็นสถานที่เก็บสตรอเบอร์รี่ยักษ์ที่ขึ้นชื่อ ให้ท่านสนุกกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง ผลไม้รสเลิศที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และมีกลิ่นหอมจัด บอกได้เลยว่าสตรอเบอรรี่พันธุ์ประจำจังหวัดโทจิกินี้รสชาติอร่อยต้องบอกต่อ

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก คินุกาว่าKINUKAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: มื้อค่ำสุดพิเศษจัดเต็มให้ท่านลิ้มลองเซ็ตอาหารญี่ปุ่นพื้นเมือง คินูกาว่า ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 คินุกาวะ-หมู่บ้านโออุจิจูกุ – ปราสาททสึรุกะ–ทะเลสาบอินะวะชิโระ-อินะวะชิโระ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนในสมัยเอโดะ ณ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด ฟุกุชิมะ และ จังหวัดนีงาตะ และเมืองอิไมชิในสมัยก่อน การเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย ทั้งโชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า และหมู่บ้าน โออุจิ จูคุแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรมในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปเส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้าน โออุจิ จูคุ ลดลงไปอย่างมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  มุ่งหน้าสู่ ปราสาททสึรุกะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไอสุ วากามัตซึ เนืองจากเคยเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งแคว้น ไอสุ วากามัตซึ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1927 โดยอาชินะ นะโอโมริ และภายหลังก็มาอยู่ใต้การครอบครองของไดเมียวคนสำคัญ ดาเตะ มาซามูเนะ แห่งแคว้นเซนได มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1965 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ย้อนยุคเอโดะ และบริเวณรอบนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้น้ำมีลักษณะของธาตุที่เป็นกรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ ส่งผลให้น้ำใสจนได้รับขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์โดยเฉพาะฤดูหนาวที่เราจะได้เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซ้อนปรากฏบนผิวน้ำใส อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงส์ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน ช่วงเวลาล้ำค่าที่ท่านจะได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจเหนือผืนน้ำทะเลสาบอินะวะชิโระ (การชมหงส์ขาวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อินะวะชิโระ ณ  LISTEL INAWASHIRO HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยบุฟเฟต์นานาชาติและไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4 อินะวะชิโระ-Zao echo line กำแพงหิมะ-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก Zao Fox Village-ทดลองทำตุ๊กตาโคเคชิ–มิยางิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงหิมะ ของภูมิภาคโทโฮคุ Zao Echo Line กำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า 26 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะลัดเลาะไปตามแนวเขาซาโอ เชื่อมระหว่างจังหวัดมิยางิและยามางาตะ เป็นทริปที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินสายตาทั้งหิมะ และซากุระสวยงาม

หากท่านใดไม่เข้าชม สามารถเล่นกระดานเลื่อนด้านหน้าได้ค่ะ (การชมกำแพงหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ้งจอก ( Zao Fox Village) แห่งจังหวัดมิยางิ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะโปรยปรายทั่วทั้งพื้นที่ สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาวท่ามกลางกองหิมะหนานุ่มกันอย่างร่าเริง ทำให้ฤดูหนาวของที่นี่ดูอบอุ่นขึ้นมาทันที หมู่บ้านจิ้งจอก ซาโอะแห่งนี้มีการจัดการอย่างดี ภายในบริเวณเป็นพื้นที่เปิดซึ่งเต็มไปด้วยสุนัขจิ้งจอกที่เลี้ยงไว้เกือบ 100 ตัว วิ่งไปมาอย่างอิสระ รวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายากอย่างเช่น จิ้งจอกแดง และจิ้งจอกขาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถอุ้มสุนัขจิ้งจอกเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และป้อนอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกกับมือได้โดยตรงอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซาโอะ โคเคชิ สถานที่เก็บรวบรวมตุ๊กตาโคเคชิไว้เป็นอย่างดีถึง 5,500 ตัว นับเป็นคลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น! โคเคชิ คือ งานฝีมือพื้นบ้านที่มีต้นกำเนิดในภูมิภาคบ่อน้ำพุร้อนทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ตุ๊กตาของแต่ละภูมิภาคจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง เช่น รูปร่างและใบหน้าของตุ๊กตา พิเศษ!! ให้ท่านทดลองทำตุ๊กตาโคเคชิ เป็นใบหน้าที่ท่านออกแบบเอง เพื่อเป็นที่ระลึก หรือของฝากให้กับคนที่ท่านรัก

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก มิยางิACTIVE ZAO MIYAGI HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยบุฟเฟต์นานาชาติและไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 5 มิยางิ-จุดชมซากุระ ฮิโตเมะ เซนบอง-ปราสาทอาโอบะ-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ฮิโตเมะ เซนบอง ( Hitome senbon ) 1 ใน 100 จุดชมวิว ดอกซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ดอกซากุระที่ชูช่ออยู่เต็มสองข้างทาง พุ่มสีชมพูอ่อนเรียงรายกันเป็นทิวที่งดงามเกินคำบรรยาย  นอกจากนั้นทิวทัศน์บริเวณน็ฯ เมื่อมองไปไกลๆ จะเห็นภูเขาซาโอะ ที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา เรียกได้ว่าครบทุกบรรยากาศ ทั้งวิวภูเขา ลำธาร ท้องฟ้าและดอกซากุระ ให้ท่านดื่มด่ำกับความงดงามนี้ตามอัธยาศัย ( การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรราวๆ 1 ล้านคนแวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได หรืออีกชื่อคือ ปราสาทอาโอบะ ตัวปราสาทตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นปราการธรรมชาติให้กับปราสาทได้อย่างดี สร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง คือ ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ  ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า สายตามุ่งไปยังเมืองด้านล่าง

ให้อิสระท่านกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ชาบูชาบูญี่ปุ่นแท้ รสต้นตำรับชื่อดัง และไลน์อาหารมากมาย
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เซนไดMETROPOLITAN SENDAI EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เซนได-พิพิธภันฑ์สัตว์น้ำ ยูมิโนะ โมริ-มิตซุย เอ้าท์เลท-อิสระช้อปปิ้งอิจิบังโจ-เซนได
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซ็นได อุมิโนะโมริ (Sendai Umino-mori Aquarium) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากที่สุดในแถบภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือใกล้ฝั่งทะเลของเมืองเซ็นได โดดเด่นด้วยการจำลองสิ่งแวดชายฝั่งทะเลของจังหวัดมิยางิและการจัดแสดงสัตว์น้ำท้องถิ่นของภูมิภาคนี้ เพื่อได้ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ และได้รับชมสัตว์น้ำท้องถิ่นที่หาดูได้ยากจากที่อื่นๆ อีกทั้งยังรวบรวมเหล่าเอาสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ของทั่วโลกมารวมอยู่ที่นี่มากกว่า 100 สายพันธุ์ มีการแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบพาโนรามา 360 องศาของวาฬหลังค่อมขนาด 15 เมตร ปลาฉลามสีฟ้า และสัตว์น้ำทะเลอีกหลายหลายชนิด พร้อมกิจกรรมการแสดงโชว์น่ารักๆจากสิงโตทะเลและปลาโลมาที่จะทำให้ผู้ชมต้องประทับใจไปกับความแสนรู้ นอกจากจะตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้แล้วนั้น ยังสามารถเดินช็อปปิ้งเพลินๆที่รวมเอาร้านค้า ร้านปลอดภาษี ไว้ภายในเอาท์เล็ทมอลล์ที่เชื่อมต่อกันอีกด้วย

จากนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

(อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านใช้เวลาในการช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า)

 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เซนไดMETROPOLITAN SENDAI EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7  เซนได-สนามบินเซนได-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.15 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-627 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)        
16.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข