ทัวร์ไต้หวัน┃ไต้หวัน เวิลด์ ฟลอร่า เอ็กซ์โป 4วัน3คืน CONTW1

S.B.A ATTRACTION

งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ความยิ่งใหญ่ของงานพืชสวนโลก 4ปีมีแค่ครั้งเดียว เท่านั้น!
 1.Houli Horse Ranch & Forest Park ชมดอกกล้วยไม้นานาพรรณ สุดแสนจะงดงาม
 2.Fengyuan Huludun Park สวนใจกลางเมืองตัดกับสายน้ำแห่งคลอง

สวนดอกไม้จงเช่อ ดอกไม้สวยๆ หมุนเวียนออกให้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาล

วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป

DIY ชานมไข่มุก หรือขนมไท่หยาง ขนมชื่อดังของไต้หวัน

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, Gloria Outlet และซีเหมินติง

S.B.A HOTEL 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

S.B.A MENU 

เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และเสี่ยวหลงเปาเลิศรส .

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู, สเต็กกะทะร้อน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–ไทเป (TG 632  BKK-TPE : 8:15-12:45 น.)–เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง–เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
Box  D
2 ไถจง–งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง (Houli+Fengyuan)–DIY ชานมไข่มุก (หรือขนมไท่หยาง)
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
B  L D
3 ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-กรุงไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
** ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เถาหยวน-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ
(TG 633  TPE-BKK : 14:05-16:50 น.)
 B
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  (-/Box/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แซนวิช+ชานม)
  เดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอน เพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง” หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้ คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานาน แต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็น เพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวา เป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใส สร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
ช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 2 ไถจง – งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง (Houli+Fengyuan) – DIY ชานมไข่มุก (หรือขนมไท่หยาง) (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชื่นชม งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ครั้งนี้จัดตั้งแต่ 3 พ.ย. 2561-24 เม.ย. 2562 ทุกๆ4ปี จะจัดแค่ 1ครั้ง โดยจัดแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม้ พื้นที่รวมทั้งหมด 60.88 เฮกเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 โซน ธีมของงานคือ Discover GNP : Green, Nature, and People กล่าวคือ 1. Green-ระบบนิเวศน์ “สีเขียว” 2. Nature-ผลิตจากธรรมชาติ 3. People-เข้าถึงประชาชน พาท่านเข้าชม 2 จุด ดังนี้
1) Houli Horse Ranch & Forest Park Area (后里馬場森林園區) ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ คอกม้าอันเป็นเอกลักษณ์ และดอกไม้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกล้วยไม้ ส่วนผู้ประกวดที่มาจากนานาชาติ จะจัดแสดงผลงานอยู่ที่นี่ทั้งหมด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  2) Fengyuan Huludun Park (豐原葫蘆墩公園) ขนาดพื้นที่ 16.52 เฮกตาร์ ภูมิทัศน์ของสวน ถูกดัดแปลงโดยใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะหูหลู่ตุน ใจกลางเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
สนุกสนานกับ DIY ชานมไข่มุก (ทดลองทำชานมไข่มุกด้วยตนเอง) ชานมไข่มุกนั้น มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจงแห่งนี้ ให้ท่านได้ทดลองทำชานมไข่มุกอย่างง่าย หรือ ขนมไท่หยาง มีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจง มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ของฝากเลื่องชื่อของไต้หวัน ลักษณะเป็นแป้งกรอบๆ กลมๆ ไม่แบนมาก มีไส้ข้างในนุ่มๆ (เช่นไส้สับปะรด) มีรสชาติทั้งแบบต้นตำรับและประยุกต์ เช่น รสชาเขียว กาแฟ สตรอว์เบอร์รี่ สามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด บางคนเรียกง่ายๆว่า ขนมเปี๊ยะไต้หวัน (เนื่องจากร้านที่ทำDIY ของ2อย่างนี้ มีชื่อเสียง และคนแน่นมาก ถ้าไม่สามารถทำ DIYชานมไข่มุกได้ ทางเราจะเปลี่ยนไปทำ DIYขนมไท่หยางแทน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 3 ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ – กรุงไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆ สลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆ ได้แบบใกล้ชิดติดดอกไม้ทั่วทั้งสวน
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านเตี๋ยนสุ่ยโหลว)
  Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า www.taipeihotel-tsc.com.tw
วันที่ 4 เถาหยวน – Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/-/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Gloria Outlet (กลอเรียเอาท์เล็ตส์) ห้างเอาท์เล็ตแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชั่วโมง มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 14.15 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633
17.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข