ทัวร์สเปเชียล┃อินเดีย 5 ดาว 7 วัน 5 คืน SP007

เอส.บี.เอ. ทราเวล ขอนำคณะผู้มีอุปการะคุณ ท่องเที่ยวทริปพิเศษอีกครั้ง สู่เส้นทาง
 คชเมียร์-เดลลี-ชัยปุระ-อัครา-ทัชมาฮาล
♠ ดินแดนสวรรค์บนดินในอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัย-สวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ “แคชเมียร์-ศรีนาคา”
นิวเดลลี เมืองหลวงใหม่ผังเมืองชั้นยอดที่ซ่อนไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม อู่อารยะธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ
ชัยปุระ เมืองหลวงแสนงดงามคลาสสิคของแคว้นราชสถาน ตำนานแห่ง “นครสีชมพู”
ทัชมาฮาล  อนุสรณ์แห่งความรัก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา แห่งเมือง “อัครา”
 จัดทุกอย่างแบบมาตรฐาน 5 ดาว เพื่อให้ท่านเที่ยวอินเดียได้อย่างสบายใจ ครบทุกไฮไลท์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม !!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
5 พ.ย. 6111 พ.ย. 6165,500฿Download PDF
วันแรก (จันทร์ 5)   สุวรรณภูมิ – นิวเดลลี  ( – / L / D )
05.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์การบินไทยหมู่คณะแถว D  (D19)
  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอิน
07.00 โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 323  ออกเดินทางสู่กรุงนิวเดลลี  (4.30 ชั่วโมง)
09.55 เดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย   (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง)
  นิวเดลลี เมืองหลวงใหม่หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีค.ศ.1947 มีการวางผังการก่อสร้างเมืองและศูนย์ราชการมีแผนผังลงตัวและสง่างามผ่านชมที่ทำการคณะรัฐบาล (Rashtrapati Bhawan) ทำเนียบประธานาธิบดี ถนนRajpathที่ก่อสร้างด้วยหินทรายศิลปผสมระหว่างอังกฤษ-โมกุลที่เคยเป็นราชสำนักของคหบดีอังกฤษในยุคอาณานิคมและประตูชัยอินเดีย (India Gate) ที่ลักษณะคล้ายประตุชัยในกรุงปารีสสัญญลักษณ์แห่งวีรชนทหารที่เสียชีวิตจากสงครามสำคัญๆในอดีต

หอคอย “คูตับ มินาร์” (Qutab Minar) หอคอยทรงกลมสูงที่สุดในประเทศ72.5เมตร สร้างด้วยหินทรายสีแดง แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมือง

มหาวิหารอักซาร์ดาม (Akshardham Temple) ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ของฮินดูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลกกับงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฮินดูและอินเดียสร้างด้วยหินสีชมพูและหินอ่อนงดงามมหัศจรรย์จนกลายเป็นวัดฮินดูนิกายใหม่

ย่านถนนช้อปปิ้ง“จันปาท”(Janpath)ถนนช้อปปิ้งยอดนิยมกับสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเช่นผ้าไหมอินเดียผ้าแคชเมียร์ ชุดส่าหรี เครื่องประทับ ไม้จันทร์หอมแกะสลัก และของตกแต่งบ้านเก๋ๆ ฯลฯ

เข้าที่พัก  :  JW MARRIOTT AEROCITY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง (อังคาร 6)  นิวเดลลี  Q  ศรีนาคา (แคชเมียร์) – พาฮาลแกม   ( B / L / D )
07.50 สนามบินอินธิรา คานธี อีกครั้งโดยสายการบิน  Air Asia India  เที่ยวบิน I5 715  ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา (1.30 ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
09.20 เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาคา (Srinagar)  เมืองหลวงแห่งแค้วนจัมมู-แคชเมียร์
  เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถขนาดเล็ก Toyota Innova (คันละ 4 ท่าน-ไม่มีแอร์ เพราะอากาศเฉลี่ย 10-18 องศา)  เนื่องจากถนนในแคชเมียร์เป็นถนนเล็กแบบถนนท้องถิ่น ไม่มียวดยานขนาดใหญ่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ยกเว้นรถประจำ ทางแบบโบราณ

สู่สวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบดาล (Dal Lake) มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นสนปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง

สวนชาลิมาร์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวจึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุล ในอดีต (ความสวยงามของสวนจะแตกต่างไปตามฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมีสีสันดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ / ฤดูใบไม้ร่วง ต้นซีน่า ต้นเมเบิ้ล ก็จะเปลี่ยนสีเป็นส้มแดงจับใจ)

เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) คำว่า “พาฮาลแกม” หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ดินแดนชนบทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ควรไปเยือนจนกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องของอินเดียทัศนียภาพของทุ่งหญ้า(โดยเฉพาะหญ้าฝรั่งสีม่วงSaffronในราวปลายตุลาคมที่เป็นสมุนไพรลดคลอเรสตอรอลได้ดีเยี่ยม)) ทิวทัศน์ของเทือกเขา สายน้ำ วิถีชีวิตหมู่บ้าน ชนบท ที่ระดับความสูงราว2,000เมตรหมู่บ้านทำไม้แบต ไม้คริกเก็ต ที่ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree)  ตลาดท้องถิ่นพื้นเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่หมู่บ้านริมทะเลสาบดาล

พักที่บ้านเรือ   WELCOME HERITAGE SUPER DELUXE HOUSE BOAT

วันที่สาม (พุธ 7)    ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา ( B / L / D )
              เมืองโซนามาร์ค (Sonamarg) อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ Meadow of gold แห่งแคชเมียร์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารน้ำแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ำแข็งตามแนวเขา….ตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไป…เลยทีเดียว

ชื่นชมบรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากและเชิญท่านเลือกกิจกรรมตามฤดูกาล เช่น การนั่งม้าแคระ ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งทาจิวาส  หรือการนั่งลากเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบน (ค่านั่งม้าประมาณ 1,000 รูปี/คน เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)จนสมควรแก่เวลาเดินทางกลับไปยังศรีนาคา

พักที่บ้านเรือ   WELCOME HERITAGE SUPER DELUXE HOUSE BOAT       (ที่เดิมเป็นคืนที่สอง)

วันที่สี่  (พฤหัส 8)    ล่องเรือสิคารา – ศรีนาคา   ชัยปุระ  ( B / L / D )
  ล่องเรือสิคารา Shikara (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ(ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาล เป็นชีวิตที่คู่กับสายน้ำอันเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะสำคัญของการสัญจรในทะเลสาบกว้างใหญ่ แต่งแต้มสีสันด้วยสวนผักลอยน้ำ และตลาดน้ำยามเช้าที่มีชีวิตชีวาพอดู ชีวิตของชาวแคชเมียร์จึงดำเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชียอื่น ๆ ที่มีแม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิต และท่านจะเพลินเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่นำของมาขายในราคาตามความสามารถ….ได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก เช๊คเอ้าท์จากที่พัก เข้าสู่ตัวเมืองศรีนาคา มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของพื้นเมือง  แล้วเดินทางเข้าสนามบิน
14.55 โดยสายการบิน Go Air  เที่ยวบิน  G8 224  ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
จากสนามบินอินธิรา คานธี-เดลลี เปลี่ยนเครื่องเป็นสายการบิน Air India เที่ยวบินที่  AI 9643 เดินทางสู่…ชัยปุระ(โดยทั่วไปทัวร์จัดแบบนั่งรถ นิวเดลลี-ชัยปุระ ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง  แต่เรานั่งเครื่องบินข้ามในช่วงนี้ จึงมีเวลาเที่ยวเมืองชัยปุระ-นครสีชมพู ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มเวลา)
19.55 เดินทางถึง เมืองชัยปุระ (Jaipur)  อินเดียร์ออกเสียง “จัยปู้ร์” เมืองศูนย์กลางของแคว้น(รัฐ) “ราชสถาน” รัฐที่สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงสุดจากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร โบราณสถาน และการท่องเที่ยว
  รถโค้ชรับคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  :  ITC RAJPUTANA HOTEL  หรือเทียบเท่ามีสไตล์ระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า (ศุกร์ 9)   ป้อมแอมเบอร์-พระราชวังสายลม-ซิตี้พาเลซ-ชัยปุระ-อัครา  ( B / L / D )
  ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ราว 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนหน้าผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชามานสิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของ “แอมเบอร์พาเลซ” (Amber Palace)  ซ่อนอยู่ภายในกำแพงเมืองที่แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งที่สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน เคยเป็นที่ประทับของราชปุตมหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต นอกจากนี้บริเวณประตูทางเข้าพระราชวังใกล้กับประตูกาเนช (Ganesh Gate “ประตูพระคเณศ”)

วัดชิลาเทวี (Sila Devi) ภายในมีศาลบูชาพระแม่ทุรคาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม ซึ่งมหาราชามานสิงห์ทรงเคารพบูชาอย่างสูงเนื่องจากพระองค์ได้ทรงพระสุบินถึงพระแม่ทุรคา ทูลให้ทราบว่าพระองค์จะชนะสงครามกับมหาราชาแห่งเบงกอลใน ปี ค.ศ. 1604 ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบมหาราชในอดีตด้วยการเดินทางบนหลังช้างขึ้นไปตามทางเดินอันคดเคี้ยวเพื่อขึ้นสู่ป้อมแอมเบอร์ (พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป)

ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า“พระราชวังแห่งสายลม” (สัญญลักษณ์นครสีชมพู)สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวายประธาปสิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh)โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือบริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind” ซึงยังคงเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งราชสถาน จึงสามารถชมได้เฉพาะภายนอกเท่านั้น

ซิตี้ พาเลซ”  (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลังแสดงถึงลักษณะของศิลปะราชสถาน กินเนื้อที่ 1 ใน 7 ของเมืองชั้นใน  ปัจจุบันได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museumประกอบด้วย4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์และมเหสีซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตรส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธและชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลากบางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์   City Palace แห่งนี้เป็นสมบัติส่วนพระองค์ ที่ชาวเมืองชัยปุระส่วนใหญ่ยังเคารพนับถือ แม้ว่าพระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆแล้วก็ตาม
ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา  (ระยะทางราว 200 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เมืองอัครา (Agra) เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยราชวงศ์โมกุล สถานที่ตั้งของ “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้าง  ถนนหนทางในเมืองเป็นตรอกซอกซอยร้านค้ามีสีสันสวยงามด้วยศิลปะการเลี่ยมหินอ่อนแบบโมกุล และหัตถกรรมพื้นบ้านที่แปลกตา

เข้าสู่ที่พัก  :  ITC MUGHUL HOTEL  หรือเทียบเท่ามีสไตล์ระดับ 5 ดาว

วันที่หก (เสาร์ 10)   ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ต – เดลลี – สุวรรณภูมิ  ( B / L / D )
         ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ “ซาร์จาฮาล” แห่งราชวงศ์โมกุล ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาคราส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของ “พระนางมุมตัซ มาฮาล” ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้

พระราชวังอัคราฟอร์ด  (Agra Fort) ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอัครา เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบโดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุด

ภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตำนานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในกำมือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสีแต่พระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำ เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล
จากนั้นเดินทางจาก เมืองอัครา กลับเข้าสู่ เมืองเดลลี  (ระยะทาง 204 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

22.00 เช็คอิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด (อาทิตย์ 11)   สุวรรณภูมิ
00.20 ออกเดินทางกลับ กรุงแทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 316
05.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ….
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน